Brownells Danmark - Alt til jagt. Jagtudstyr, våben, våbendele, genladeudstyr, projektiler, hylstre, magasiner, optik m.m! Danmark

Vilkår & Handelsbetingelser

Vilkår og handelsbetingelser for Brownells Danmark

 

Indholdsfortegnelse:

1. Aftalen

2. Parterne

3. Priser

4. Aftaleindgåelsen

5. Ordrebekræftelse

6. Betaling

7. Levering m.v.

8. Risikoen for varen

9.1 Fortrydelsesret

9.2 100% tilfredsheds garanti

10. Undersøgelse af varen

11. Reklamationsret

12. Sælgers rettigheder ved købers mislighold

13. Garanti

14. Personoplysninger

15. Konfliktløsning

 

Betingelser

Dette køb er reguleret af nedenstående forbrugerkøb af varer via internettet. Med forbrugerkøb menes salg af varer til forbrugere, der ikke primært handler som en del af erhvervslivet, og når sælgeren handler i forretningsaktiviteter med salg af varer online.

 

1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af de oplysninger, som sælger angiver ved et køb i onlinebutikken. (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), enhver direkte korrespondance mellem parterne (f. eks. e-mail) og disse salgsbetingelser.  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de oplysninger, som sælger har oplyst om købet i onlinebutikkens ordre system, direkte korrespondance mellem parterne og betingelserne i salgsbetingelserne, direkte korrespondance mellem parterne og de oplysninger, der leveres i ordresystemet foran salgsbetingelserne, medmindre den strider mod bindende lovgivning. 

 

2. Parterne

Sælger:

Firmanavn: Brownells Danmark IVS

Kontaktadresse:  Aalborgvej 104, 9670 Løgstør

E-post: info@brownells.dk

Telefonnummer: +45 31 51 07 13

CVR: 39160706

Etableringsår: 2018

Bank: Spar Nord Løgstør

 

Køber er den person som foretager bestillingen.

Bemærk at købere fra hhv. Færøerne og Grønland kun kan afgive bestilling via mail (kundeservice@brownells.dk) eller via telefon (+45 31 51 07 13)

 

3. Priser

Alle oplyste priser i onlinebutikken er inklusiv moms og TOLD, men ekskl. fragt. 

 

4. Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter, når købsordren modtages af sælgeren. En part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der er opstået en skrive-eller indtastningsfejl i tilbuddet fra sælgeren i onlinebutikkens ordreløsning eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at det er sådan en fejl.

 

5. Ordrebekræftelse

Når sælger har modtaget købsordren, skal sælger uden unødig forsinkelse bekræfte ordren ved at sende en ordrebekræftelse til køber. Denne sendes til den af køber oplyste e-mail-adresse.

Det anbefales, at køber sørger for, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med ordren med hensyn til antal, varetype, pris osv. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køber kontakte sælger så hurtigt som muligt.

 

6. Betaling

Sælger kan anmode om betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælger til køber.

Hvis køber bruger et kredit-eller debetkort (betalingskort tilknyttet en indbetalings konto) ved betaling, fratrækkes beløbet i sin helhed ved afslutningen af ordren. Der kan kræves forudbetaling for særlige behov herunder bankoverførsler.

 

7. Levering m.v.

Levering af varen fra sælger til køber sker på den måde, på dette sted og til det tidspunkt, der er angivet i onlinebutikkens bestillings løsning.

Destinationen er hos køberen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Varer leveres af, til formålet, godkendte fragtmænd eller GLS.

Bemærk at levering til Færøerne og Grønland er omfattet af andre leveringspriser alt afhægigt af vægt. Bestillinger skal derfor foretages via mail eller telefon som anført ovenfor. Forsendelser sendes med GLS ufortoldet. Der tages forbehold for evt. ekstraomkostninger fra GLS såfremt udførseslpapirer er påkrævet.

 

Generelt:

Brownells leverer fra fjernlager i USA og i visse tilfælde fra lokalt lager. Varer fra fjernlageret afsendes fra USA på torsdage. Beregn ca. 3 til 4 ugers leveringstid fra bestillingstidspunktet. Der tages dog, til enhver tid, forbehold for leveringstid, idet transport af våben, ammunition og tilladelsespligtige dele kan være administrativt tungt. Herunder kan behandlingstider hos TOLD og politiet i visse tilfælde tage op til 15 arbejdsdage.

Forsendelser leveres med GLS og pakkerne leveres i nærmeste pakkeshop baseret på kundens indtastede postnummer eller på en firmaadresse, såfremt en sådan er angivet under bestillingen. Det vil senere blive muligt selv at vælge pakkeshop. Kunde adviseres via mail og sms, når pakken er klar til afhentning såfremt disse info er oplyst ved bestillingen. Jf. regler fra GLS, skal der fremvises ID og der kvitteres ligeledes for udlevering af pakken.

Leverancer indeholdende dele underlagt våbenloven leveres med kurer til DKR 500 pr. forsendelse (anslået). Kurer kontakter selv kunde via telefon og aftaler leveringstidspunkt. Venligst forvent længere leveringstid end de ovenfor angivne.

Salg til Grønland og Færøerne af varer, underlagt nedenstående WDA Disclaimer, er et brud på amerikansk lovgivning. Kunder fra Grønland  og Færøerne bedes derfor afgive bestilling via mail eller telefon som før angivet. Det er desværre ikke muligt, på hjemmesiden, at angive hvilke produkter, som er underlagt denne regulering. WDA regulerede produkter vil ikke blive sendt til Grønland eller Færøerne. 

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen overgår til køber, når bestillingen er overtaget af køber i henhold til aftalen.

Hvis leveringstiden er udløbet, og køberen ikke overtager en vare, der er stillet til hans eller hendes rådighed jf. aftalen, har køber stadig risiko for tab eller beskadigelse på grund af de særlige kendetegn ved selve varen.

 

9. 1 Fortrydelsesret

Køber kan fortryde købet af varen jf. købelovens bestemmelser altså maksimalt 14 dage efter modtagelsen.  Fortrydelsesretten indebærer, at køber uden grund kan returnere varen til sælger, selv om der ikke er mangel på det, og selv om det ikke er leveret.

 

Budskabet fra køber til sælger om brugen af fortrydelsesret bør være skriftligt (fortrydelsesblanket via e-mail eller brev), og det skal indeholde oplysninger om, hvordan køber vil returnere varen til sælger.

Køberen kan undersøge produktet, før han eller hun fortryder købet. Varen skal stadig leveres tilbage til sælger i samme stand og antal, som den var i, da køber modtog den. Køber skal returnere varen til sælger i den oprindelige emballage senest 14 dage fra køber har underrettet sælger om fortrydelsen. Køber anbefales, at returnere via pakkepost. Derved er der mulighed for at spore pakken i transport-firmaets system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til sælger. Ydermere har køber mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Fortrydelses varer bedes sendt med omdeling, varer sendt uden omdeling, dvs til afhentning på posthus eller pakkeshop vil ikke blive afhentet.

 

Fortrydelsesformularen findes på retsinformation.dk

 

9.2 100% tilfredsheds garanti

Din fulde tilfredshed med ethvert produkt, vi sælger, er meget vigtig for os! Du kan derfor til enhver tid, uanset årsag, returnere varer købt hos os, og modtage hele beløbet for varen retur. Undtaget herfor er følgende: Krudt, ammunition, vædskeholdige produkter og 80% rammer hvor modificering er påbegyndt. Kunde har naturligvis returret såfremt fristen herfor ikke er overskredet.

 

Alt du behøver at gøre er at returnere varen med en forklaring på, hvorfor du ikke vil have produktet. Produktet må ikke bruges over tid, så det viser tegn på brug eller slitage. Produktet skal returneres i den originale emballage og vedlægges kunde og ordreinformation.

For våben, registrerede våbendele og specialordrede produkter returneres kun 80% af købesummen, hvis fortrydelsesretten er overskredet.

Varer bedes sendt med omdeling. Varer sendt uden omdeling, dvs til afhentning på posthus eller pakkeshop vil ikke blive afhentet.

 

10. Undersøgelse af varen

Når køber modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimeligt omfang undersøger, om den er i overensstemmelse med ordren, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om der ellers er mangler.

Hvis varen ikke lever op til det bestilte eller har mangler, skal køber underrette sælger om krav jf. kontraktens artikel 11.

 

11. Reklamationsret

Der gives jf. Købeloven 24mdr reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret eller ombyttet. Hvis der konstateres fejl eller mangel på varen, skal køber inden for en rimelig tid efter at han eller hun modtager varen, give sælger en besked om, at han eller hun vil påberåbe sig reklamationsret. Det er dog en forudsætning, at mangler ikke er opstået som følge af købers evt. fejlagtige brug af varen, ved anden skadeforvoldende adfærd eller manglende vedligeholdelse.

Er varen defekt ved modtagelsen skal køber returnere varen senest 7 dage efter modtagelsen. Alternativt nægte modtagelse af varen.

Sælger refunderer fragtomkostninger, som køber måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Køber anbefales, at returnere via pakkepost. Derved er der mulighed for at spore pakken i transport-firmaets system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til sælger. Ydermere har køber mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Fortrydelses varer bedes sendt med omdeling, varer sendt uden omdeling, dvs til afhentning på posthus eller pakkeshop vil ikke blive afhentet.

 

12. Sælgers rettigheder ved købers mislighold

Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de resterende forpligtelser i aftalen, og dette ikke skyldes sælger eller noget forhold på sælgers side, kan sælger i henhold til reglerne i købeloven under omstændighederne holde varer tilbage, eller kræve Aftalens ophør, hvilket kræver, at aftalen ophæves, samt kræve erstatning af køber for forsinkede betalinger, opkrævningsgebyrer og gebyrer for ikke-forudbetalt uafhentede varer.

Indfrielse: hvis køberen ikke betaler, kan sælger opretholde købet og kræve, at køber betaler købsprisen (opfyldelse). Hvis varen ikke er leveret, mister sælger sin ret hertil såfremt kravet fremsættes efter urimeligt lang tid.

Ophævelse: i tilfælde af en betydelig mislighold af betaling eller anden væsentlig misligholdelse fra køber, kan sælger ophæve handlen. Sælgeren kan dog ikke ophæve handlen indenfor betalingsfrister, medmindre køber har sagt, at han eller hun ikke vil betale.

Gebyr af forsinket betaling/opkrævningsgebyr: hvis køber ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælger påberåbe sig et begyr på forsinkede betalinger.

 I tilfælde af manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel indsendes til inkasso, og køber kan derefter gøres ansvarlig for gebyrer i henhold til loven om opkrævnings transaktioner og anden inddrivelse af forfaldne pengekrav.

Gebyrer for uafhentede ikke-forudbetalte poster: hvis køber undlader at hente ubetalte varer, kan sælger opkræve køber med et gebyr på $100,-+ shipping Return.

Brownells Danmark forbeholder sig retten til, til enhver tid, at nægte at udlevere tilladelses påkrævede dele i tilfælde af tvivl om tilladelsens ægthed, kundens identitet, delens formodede anvendelse eller anden tvist der vedrører tilladelser. 

 

13. Garanti

Garantien fra sælgeren eller producenten, giver køber rettigheder i tillæg til de rettigheder, som køber allerede har i henhold til gældende lov.

 

14. Personoplysninger

Når du handler på Brownells.dk har vi brug for navn, adresse og e-mail. Dette er nødvendigt for at sende din ordre til den korrekte leveringsadresse og til at kontakte dig, hvis der skulle være behov for det. Vi er forpligtede til at gemme oplysningerne i forbindelse med regnskab, skatte håndtering og enhver garanti/retur håndtering. Denne historik slettes ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer vi også den IP-adresse, der bruges til at registrere din ordre. Oplysningerne er tilgængelige på "min side".

Varene er underlagt eksport og brugsrestriktioner. Vi kontrollerer vore kunders personlige data ved alle afgivne ordrer mod lister over personer eller virksomheder, som Brownells Danmark ikke er autoriseret til at afsætte varer til. Vi er også forpligtet til at rapportere fakturaoplysninger vedrørende salg af våbendele, der er omfattet af det amerikanske myndigheders/ US State Departements love og forskrifter. Vi rapporterer enten direkte eller via Brownells Inc.

For yderligere oplysninger henvises til Personlige oplysninger.

 

Kreditkortbetalinger

Kortbetalinger på Brownells.dk håndteres af DIBS og Brownells har ikke adgang til eller gemmer kortnummeret. 

  

15. Konfliktløsning

Parterne skal forsøge at løse enhver tvist i mindelighed. Køber kan kontakte Forbrugerrådet for at få hjælp i enhver tvist med sælger.

 

Destination Control Statement

Disse produkter kontrolleres af den amerikanske regering, og er udelukkende godkendt til eksport til det land, hvor den endelige modtager eller endelige bruger(e) er bosat og heri identificeret. De må ikke videresælges, overdrages eller på anden måde bortskaffes til et andet land eller til en anden person end den autoriserede modtager eller slutbruger. Hverken i deres oprindelige form eller ej efter at være blevet indarbejdet i andre varer, uden først at have indhentet godkendelse fra den amerikanske regering ,eller som ellers godkendt af amerikansk lovgivning og regulativer.