Brownells Danmark - Alt til jagt. Jagtudstyr, våben, våbendele, genladeudstyr, projektiler, hylstre, magasiner, optik m.m! Danmark

Forhold vedrørende våbentilladelser

Information ved køb af tilladelses påkrævede våbendele, krudt med mere:

 

Kort fortalt:

Køb af våben, visse våbendele, krudt, hylstre og projektiler med meget mere kræver tilladelse jf. våbenloven.

 

Ved køb af tilladelsespåkrævede våben og særlige våbendele.

 - Kopi af Jagttegn, BilledID og evt. eksisterende våbentilladelse/SKV mailes til Brownells Danmark (info@brownells.dk).

 - Efter modtaget betaling udfylder Brownells på anmodning fra køber de foreskrevene blanketter, hvorefter blanketter fremsendes til kunde for underskrift. Kunde underskriver og returnerer blanketterne til Brownells Danmark (info@brownells.dk), som videresender disse til politiet. 

 - Ved modtagelse af våbentilladelse fremsender kunde kopi til Brownells (info@brownells.dk) Varen tilbageholdes indtil kunde har fremsendt gyldig tilladelse til delen og billedID.

 - Delen leveres herefter med kurer for kundes regning (priser følger). Alternativt kan den afhentes hos Brownells Danmark uden beregning. Delen udleveres ikke uden fremvisning af original tilladelse og ID og kun til køber selv.

 - Vi sender ligeledes gerne varer til en våbenforhandler efter eget valg - men her skal du først indgå aftale med våbenhandleren hvorefter overtagelsen kan ske her. Også våbenhandlere kan handle direkte hos os og bestille dit ønskede emne til dig.

Brownells gør opmærksom på, at våbentilladelser kan tage op til 2-8 ugers behandlingstid.

 

Magasiner, Tubes & Extensions

Der gøres opmærksom på, at magasiner jf. våbenloven kan erhverves uden tilladelse, men kun såfremt køber allerede lovligt ejer et våben til pågældende magasin type. Der skal derfor fremsendes (mail) til info@brownells.dk med kopi af  pågældende tilladelse altid med gyldigt billedID, hvorefter magasin/er fremsendes. Alternativt skal der fremsendes tilladelse til aftagelige magasiner. Der henvises i øvrigt til BEK nr 1132 af 12/09/2018 vedr. antal patroner osv.

Brownells sælger tubes og extensions(forlængere), men henleder opmærksomheden på, at det jf. våbenloven ikke er tilladt at oplade mere end 2 patroner i et glatløbet jagtgevær. Det er dog tilladt at sælge og erhverve disse til jagt i udlandet. Ved køb skal kopi af jagttegn og billedid fremsendes til Brownells (info@brownells.dk)

 

Krudt, fænghætter, hylstre & projektiler

Krudt og fænghætter kræver genlade tilladelse. Der skal derfor fremsendes (mail) til info@brownells.dk med den pågældende tilladelse altid med gyldigt billedID. Varen tilbageholdes indtil kunde har fremsendt gyldig tilladelse til delen og billedID. Delen leveres herefter med kurer for kundes regning. Alternativt kan den afhentes hos Brownells Danmark uden beregning. Delen udleveres ikke uden fremvisning af tilladelse og ID og kun til køber selv.                                                                                             

Hylstre og projektiler kræver genladetilladelse, men kan leveres via normal pakkepost.

 

Knive

Ved salg af knive henvises til knivloven. Fælles for alle gælder, at Brownells ikke sælger knive til personer under 18år. Er du 16 og har jagttegn fremsendes kopi af jagttegn/BilledID. Alle andre må få forældre til at bestille. Knive og Macheter med blad på mere end 12cm kan erhverves uden tilladelse fra politiet såfremt et anerkendelsesværdigt formål gør sig gældende. Knive med blad på mere end 12cm er alle, i shoppen, angivet som "kræver tilladelse fra politiet". Her tænkes på blankvåben-tilladelse eller oplysning om anerkendelsesværdigt formål, hvorefter varen kan frigives til salg. Visse knive og Tomahawks kan have en form eller et udseende, som kræver specifik købetilladelse fra politiet. Disse kan udelukkende bestilles telefonisk.

 

Derudover vil Brownells Danmark gøre opmærksom på, at ved køb af tilladelses pligtige dele kan der forventes længere varende leveringstider. Dette kan skyldes en kombination af håndtering af eksporttilladelse fra USA såvel som ventetid på importtilladelse til Danmark. Dansk politi oplyser, at import tilladelser kan tage op til ti hverdage at opnå.

Brownells Danmark leverer ikke dele til Grønland, som er underlagt de amerikanske WDA regler. (eksportlicenserede produkter)

 

Brownells Danmark forbeholder sig retten til, til enhver tid, at nægte at udlevere tilladelses påkrævede dele i tilfælde af tvivl om tilladelsens ægthed, kundens identitet eller anden tvist der vedrører tilladelser.