Brownells Danmark - Alt I genladeudstyr, våbendele, kugler, hylstre, kikkerter, optik og luftvåben Danmark

Forhold vedrørende våbentilladelser

Information ved køb af tilladelses påkrævede våbendele, krudt med mere:

 

Kort fortalt:

Køb af våben, visse våbendele, krudt, hylstre og projektiler med meget mere kræver tilladelse jf. våbenloven.

 

I de fleste tilfælde skal du fremsende (mail) til info@brownells.dk med den pågældende tilladelse altid med gyldigt billedID. Bemærk at våbentilladelser til jagtvåben kun er gyldige ved samtidig fremvisning af gældende jagttegn og billedID.

 

Ved køb af tilladelsespåkrævede våbendele, vil Brownells Danmark efter modtaget bestilling fremsende det unikke våbennummer på våbendelen. Varen tilbageholdes indtil kunde har fremsendt gyldig tilladelse til delen og billedID. Delen leveres herefter med kurer for kundes regning. Alternativt kan den afhentes hos Brownells Danmark uden beregning. Delen udleveres ikke uden fremvisning af tilladelse og ID og kun til køber selv.

 

Der gøres opmærksom på, at magasiner jf. våbenloven kan erhverves uden tilladelse, men kun såfremt kunde allerede lovligt ejer et våben til pågældende magasin type. Der skal derfor fremsendes (mail) til info@brownells.dk med den pågældende tilladelse altid med gyldigt billedID, hvorefter magasin/er fremsendes. Alternativt skal der fremsendes tilladelse til aftagelige magasiner. Der henvises i øvrigt til BEK nr 1132 af 12/09/2018.

Krudt og fænghætter kræver genlade tilladelse. Der skal derfor fremsendes (mail) til kundeservice@brownells.dk med den pågældende tilladelse altid med gyldigt billedID, og fremsendes udelukkende via kurer for kundes regning. Alternativt kan dele afhentes uden beregning hos Brownells Danmark. Ovenstående udleveres ikke uden fremvisning af tilladelse og ID og kun til køber selv.                                                                                                   

Hylstre og projektiler kræver genladetilladelse, men kan leveres via normal pakkepost.

 

Ved salg af knive gælder ligeledes forskellige regler. Knive og Macheter med blad på mere end 12cm kan erhverves uden tilladelse fra politiet såfremt et anerkendelsesværdigt formål gør sig gældende. Knive med blad på mere end 12cm er alle, i shoppen, angivet som "kræver tilladelse fra politiet". Her tænkes på blankvåben-tilladelse eller oplysning om anerkendelsesværdigt formål, hvorefter varen kan frigives til salg. Visse knive og Tomahawks kan have en form eller et udseende, som kræver specifik købetilladelse fra politiet. Disse kan udelukkende bestilles telefonisk.

 

Derudover vil Brownells Danmark gøre opmærksom på, at ved køb af tilladelses pligtige dele kan der forventes længere varende leveringstider. Dette kan skyldes en kombination af håndtering af eksporttilladelse fra USA såvel som ventetid på importtilladelse til Danmark. Dansk politi oplyser, at import tilladelser kan tage op til ti hverdage at opnå.

Brownells Danmark leverer ikke dele til Grønland, som er underlagt de amerikanske WDA regler. (eksportlicenserede produkter)

 

Brownells Danmark forbeholder sig retten til, til enhver tid, at nægte at udlevere tilladelses påkrævede dele i tilfælde af tvivl om tilladelsens ægthed, kundens identitet eller anden tvist der vedrører tilladelser.